دموی سیستم پزشکان (چیتا طب) || عوارض تاتو

سیستم اختصاصی چیتا طب

امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۴:۲۱:۵۴

عوارض تاتو

بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند برکارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد.
از جمله مهمترین عوارض تاتو می توان به موارد زیر اشاره کرد


عوارض تاتو

بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند برکارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد.

از جمله مهمترین عوارض تاتو می توان به موارد زیر اشاره کرد

1- بروز عفونت:
ایجاد عفونت جلدی در تاتو معمولاً شایع نیست و عفونتهای چرکی گرچه مکرر رخ می دهد وی بندرت جدی و خطرناک است. سیفلیس و توبرکلوز نیز در اثر سوزن تاتو قابل تلقیح کردن و انتشار است. از طرفی بروز هپاتیت در افرادی که تاتو انجام می دهند به سرعت قابل انتقال است. بروز زگیل نیز در محل تاتو در اثر آلودگی سوزن نیز مشاهده می شود.

2- واکنش حساسیتی:
مهمترین اتفاقی که پس از تاتو امکان رخ دادن دارد، بروز واکنش آلرژیک به یکی از موارد موجود در تاتو است. در بیشتر موارد، رنگدانه تاتو یا مشتقات آن که بر روی پوست می ماند، باعث بروز واکنش می شود. که با بروز ناگهانی تحریک، تورم و قرمزی قسمتی که تاتو روی آن انجام شده است، در عرض چند هفته یا حتی چند سال پس از انجام تاتو دیده می شود.

واکنش های تحریکی ناشی از تاتو می تواند بدلیل سولفید جیوه موجود در رنگ تاتو باشد که امروزه رنگهای گیاهی جایگزین شده است.
واکنش تحریکی معمولاً محدود به منطقه تاتو است و لی گاهی اوقات وسیع تر شده و با بروز اگزما و پوسته ریزی همراه می شود.

ترکیباتی که باعث بروز واکنش آلرژیک تاتو می شوند شامل:

• جیوه: مناطق قرمز در تاتو را درگیر می کند احتمال دارد که واکنش آلرژیک شدیدتر شده و با بروز اگزما همراه باشد.
• کروم: نواحی سبز در تاتو را درگیر می کند.
• کبالت: مناطق آبی روشن در تاتو را درگیر می کند.
• منگنز: نواحی ارغوانی در تاتو را درگیر می کند.
• کربن: مناطق سیاه تاتو را درگیر می کند.
• درصد بالایی از نواحی زرد در تاتو اگر در معرض نور آفتاب قرار بگیرد، دچار قرمزی و تورم می شود و دلیل اصلی آن مشخص نیست ولی علت می تواند وجود کادمیوم سولفات موجود در رنگ زرد باشد که مشتقات آن به نور حساس است.

بعضی اختلالات پوستی در مناطق تاتو دیده می شود. که می تواند برای اولین بار دیده شود و یا تشدید شود. سیفلیس در فاز دوم یا سوم غالباً در مناطق تاتو دیده می شود ولی تمایل دارد که در مناطق قرمز منتشر شود، که در این مناطق جیوه وجود دارد.
لیکن پلان و پسوریازیس نیز در مناطق تاتو دیده می شود ولی تمایل به رنگ خاصی ندارد. لوپوس در تاتو نیز بندرت دیده میشود. گرانولوم سارکوئیدوز نیز یکی از عوارض پوستی تاتو است. بعلاوه ملانوم که یکی از بدخیم ترین تومورهای پوستی است، نیز در محل تاتو گزارش شده است.
دکتر محمد علی نیلفروش زاده


ارسال دیدگاه خصوصی

آخرین دیدگاه ها