دموی سیستم پزشکان (چیتا طب)|| بخش ویزیت

سیستم اختصاصی چیتا طب

امروز دوشنبه 4 فروردین 1393
ساعت 10 و 35 دقیقه صبح
این هفته از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
روز تاریخ زمان های ملاقات تعداد رزرو شده تعداد ملاقات
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تعیین نشده تعیین نشده
یک شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تعیین نشده تعیین نشده
دو شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ تعیین نشده تعیین نشده
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تعیین نشده تعیین نشده
چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تعیین نشده تعیین نشده
پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ تعیین نشده تعیین نشده
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعیین نشده تعیین نشده
هفته ی بعد || هفته ی جاری || هفته ی قبل  

آخرین دیدگاه ها